Certyfikaty

Zbietka 22 c
62-290 Mieścisko

508 185 777
piasecki.b@wp.pl

HOT-INFO

Certyfikaty

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, nasza kadra pracownicza na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach na temat nowoczesnych technologii w lakiernictwie.